Funktionell säkerhet i världsklass

Funktionell säkerhet, eller mer känt som functional safety på engelska, är en avgörande aspekt av systemdesign som säkerställer att elektroniska system fungerar korrekt och säkert, även när de upplever fel. Det innebär att identifiera och minska risker som är förknippade med hårdvaru- och mjukvarukomponenter, vilket säkerställer att systemen utför sina avsedda funktioner utan att orsaka skada på människor, miljön eller egendom.

 

Varför är funktionell säkerhet viktigt?

I en värld som blir alltmer automatiserad kan betydelsen av funktionell säkerhet inte överskattas. Från bilindustrin och tågindustrin till industriell automation och medicinsk utrustning, säkerställer funktionell säkerhet:

 

 1. list icon
  Skydd av mänskligt liv: Minskar risken för olyckor och skador.
 2. list icon
  Systemsäkerhet: Minskar påverkan av systemfel på miljö och infrastruktur.
 3. list icon
  Systemtillförlitlighet: Förbättrar tillförlitligheten och prestandan hos kritiska system.
 4. list icon
  Regulatorisk efterlevnad: Uppfyller strikta industristandarder och lagkrav.

Våra tjänster inom funktionell säkerhet

Våra konsulter har branschspecifik erfarenhet från bland annat följande områden; medicinteknik, fordon, industriteknik och tåg. Som experter inom funktionell säkerhet är vi dedikerade till att erbjuda förstklassiga lösningar som garanterar säkerheten och tillförlitligheten hos komplexa system inom olika branscher. Vi kan hjälpa till med bland annat följande:

 

Säkerhetsbedömningar

Vårt expertteam utför grundliga säkerhetsbedömningar för att identifiera potentiella faror och utvärdera effektiviteten hos befintliga säkerhetsåtgärder. Vi tillhandahåller detaljerade rapporter och handlingsbara rekommendationer för att förbättra systemets säkerhet.

Säkerhetsanalys och Design

Vi specialiserar oss på design och analys av säkra system och använder avancerade tekniker såsom Felmoder- och effektanalys (FMEA), Felträdsanalys (FTA),  Faroanalys och Riskbedömning (HARA) och Risk- och operabilitetsstudie (HAZOP) för att säkerställa robusta och motståndskraftiga konstruktioner.

Certifieringsstöd

Att navigera genom komplexiteten av säkerhetscertifiering kan vara utmanande. Vi erbjuder omfattande stöd för att hjälpa dig att uppnå efterlevnad av internationella säkerhetsstandarder såsom ISO 26262, IEC 61508 och DO-178C. Vi utför revisioner och gapanalyser för att bedöma befintliga organisatoriska och processkapaciteter.

Kontakta oss

Är ni redo att ta nästa steg och säkerställa att er funktionella säkerhet uppfyller dagens krav?

Kontakta oss idag genom formuläret så tar vi en diskussion om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina säkerhetsmål.

 

Varför välja oss?

 • Expertis: Vårt team består av branschveteraner och seniora ingenjörer med omfattande erfarenhet av funktionell säkerhet.
 • Innovation: Vi utnyttjar den senaste teknologin och metodologin för att leverera banbrytande lösningar.
 • Engagemang: Säkerhet är kärnan i allt vi gör, och vi är dedikerade till att överträffa dina förväntningar.
 • Kundfokus: Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras unika utmaningar och tillhandahålla skräddarsydda lösningar.