Välkommen till Cikoria Embedded

– din partner inom komplex produktutveckling!

Med bred kompetens inom mjukvaru- och hårdvaruutveckling, cybersäkerhet och funktionell säkerhet, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade efter dina behov.

Våra konsulter är alla seniora ingenjörer som tillsammans med försäljningsansvariga arbetar för att säkerställa att våra åtaganden har rätt förutsättningar. Vi har färdiga utvecklingsprocesser, metoder och mallar för flera industristandarder vilket gör att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan hjälpa våra kunder utveckla nya produkter till rätt kvalité och enligt tidplan.  

Vi är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001  för att garantera att vi levererar tjänster av högsta kvalitet. Våra kunder finns i alla tänkbara branscher och vi arbetar med allt från storbolag till start-ups. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan vara till nytta för ditt nästa projekt.

 

Kompetenser

code_black

Mjukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling för inbyggda elektronikssytem innefattar en stor flora språk och plattformar. Vår erfarenhet täcker allt från C/C++, C#, Python, Java till Rust. De platformar vi arbetar med innefattar allt från RTOS, inbyggd Linux och Windows till board-bring-up och bare-metal.

cpu_black

Hårdvaruutveckling

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med sensorer, aktuatorer, kommunikationsmoduler, och strömförsörjning. Vi har även erfarenhet av  hårdvarubeskrivande språk som VHDL och Verilog. Att som elektronikutvecklare utveckla hårdvara utifrån ett hårdvaru-/mjuvaru-perspektiv är en förutsättning för bra en fördelning av funktionalitet mellan elektronik och mjukvara. 

document_black

Systemutveckling

Att utveckla och underhålla mjukvarusystem som är integrerade i andra fysiska enheter kräver stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av hårdvara och mjukvara för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och uppfyller kraven från kunder och användare. Cikoria har lång erfarenhet av allt från konceptmetodik till kravhantering och systemering i olika verktyg för att på ett strukturerat sett skapa förutsättningar att hitta en bra systemlösning. 

security_black

Functional Safety

Vi har stor erfarenhet av funktionell säkerhet i inbyggda system och har arbetat med standarder som IEC 61508, ISO 26262 och IEC 62304. Att jobba med Functional Safety utifrån ett "Top-Down" perspektiv är ett effektivt sätt att hitta rätt arkitektur. Cikoria har mallar och metoder och kan effektivt hjälpa kunder med att tolka och implementera säkerhetskrav. 

shield_black

Cyber Security

För att säkerställa säkerhet i inbyggda system, är det viktigt att använda säkra programmeringsmetoder och verktyg, samt att implementera säkerhetsfunktioner som autentisering, kryptering, och åtkomstkontroll. Att jobba med Cyber security utifrån ett "Top-Down" perspektiv är ett effektivt sätt att hitta svagheter i systemet. Cikoria har mallar och metoder och kan effektivt utvärdera våra kunder system.    

analysis_black

Verktygskedjor

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med verktygskedjor för mjukvaruutveckling vilket inkluderar hur verktygen bäst används och hur de ska integreras i utvecklingsprocessen. Vi har även lång erfarenhet av automatiserade verktyg för bygg, test och deployment.

Branscher

Våra konsulter har branschspecifik erfarenhet från bland annat följande områden. Erfarenheten innefattar alla delar av produktutvecklingsarbetet, dvs allt från systemarbete och kravställning till säker mjukvaruutveckling samt test och verifiering.
medical-tech-symbol

Medicinteknik

Vår erfarenhet omfattar bland produktutveckling relaterat till följande medicintekniska standarder: ISO 13485, ISO 14971, ISO 62304, IEC60601. Vi har arbetat med både mjukvaruutveckling och systemutveckling.

Fordon

Vår erfarenhet omfattar bland annat funktionell säkerhet enligt ISO 26262 och cybersäkerhet enligt ISO 21434. Vi har arbetat med allt från växellådor till infotainment, elektrifiering, automotive ethernet, och connectivity.

cpu

Industriteknik

Vi har erfarenhet av all form av industriteknisk produktutveckling med specifik erfarenhet gällande produkter som omfattas av maskindirektivet och ISO 13489 eller IEC 61508

Tåg

Vi har stor erferenhet från tågbranschen och specifikt mjukvaruutveckling för höga SIL-nivåer enligt IEC 61508E, EN 50128, och EN 50129.

Certifieringar

Att ha ett kvalitetssäkrat arbetssätt är en nyckelfaktor för vår möjlighet att framgångsrikt kunna hjälpa våra kunder. Vårt ledningssystem är baserat på många års praktiska erfarenheter av effektiv produktutveckling samt kravuppfyllnad för standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. 

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard vars syfte är att agera som stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem.

ISO 9001 Liggande Sv

 

ISO 14001

ISO 14001 ingår i ISO 14000 serien som handlar om miljöledning. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land).

ISO 14001 Liggande Sv

 

ISO 27001

ISO 27001 är den internationella standarden som beskriver bästa praxis för ett information security management system (ISMS).

 

 

ISO 27001 Liggande Sv

 

ISO 9001 Liggande Sv

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard vars syfte är att agera som stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem.

 

ISO 14001 Liggande Sv

ISO 14001

ISO 14001 ingår i ISO 14000 serien som handlar om miljöledning. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land).

 

ISO 27001 Horizontal En

ISO 27001

ISO 27001 är den internationella standarden som beskriver bästa praxis för ett information security management system (ISMS).